Systemförvaltare/Verksamhetsutvecklare (REF:10928032)

Plats: Sundsvall, Sweden
Datum publiserad: 06-05-2018
Competenca söker en Systemförvaltare/Verksamhetsutvecklare till kund I Sundsvall

Uppdraget

Kunden genomför en systemförnyelse där verksamhetssystemet STIS byggs om. I samband med systemförnyelsen så kommer arbetssätt och rutiner att förändras. Under genomförandet av systemförnyelsen så behöver kunden också bemanna vissa funktioner med externt stöd för att klara av den omställning som systemförnyelsen innebär.
I uppdraget ingår att enligt befintliga rutiner utföra ändringar som beställs till ärendefunktionen samt in- och utdatafunktionen.
Genomlysa ärendefunktionen och in- och utdata processen:
  • Hur ska processen drivas utifrån ny organisationsstruktur.
  • Tydliggöra processen.
  • Vilka och hur många kompetenser behövs inom processen.
  • Se över och förenkla beställningarna för verksamhetsprocesserna.
  • Se över arbetssätt, uppdatera rutiner och dokumentation inom området.
 
Vi ser att konsulten har helhetssyn, är engagerad och har ett eget driv. Kommunikation både muntligt och skriftligt är avgörande för att lyckas i uppdraget.
Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal.

Kompetenskrav (ska-krav)

Konsult ska ha:
  • arbetat i större IT-organisationer och/eller myndigheter (med minst 100 anställda) under det senaste 5 åren med liknande uppdrag (se punkten 2.2),
  • erfarenhet av att arbetat med verksamhetsanalys,
  • erfarenhet av att dokumentera processer och rutiner,
  • kunna tala och skriva flytande svenska.
 
Om Uppdraget:
Roll: Systemförvaltare/Verksamhetsutvecklare
Uppdragsbenämning: Systemförvaltare/Verksamhetsutvecklare inom Ärendefunktionen samt in- och utdatafunktionen
Antal konsulter som får erbjudas: En
Beräknad start och sluttidpunkt: * - 2018-12-31
Uppdragets omfattning: 40 tim/vecka
Möjlighet för kunden att förlänga t.o.m.: 2019-12-31
Tjänstens omfattning i %: **
Geografisk placering: Sundsvall
 
*Starttidpunkt; senast 2018-06-01 
**Uppdragets och tjänstens omfattning: Omfattningen kommer att variera under perioden. I start beräknar vi 100% (40 tim/vecka) för att sedan minska till ca 50% (20 tim/vecka). Arbetet kommer att planeras i samarbete med teamet och uppdragsledaren hos kunden.

Ansökan: Senast 2018-05-14

Kontaktperson på Competenca:
Gert Ryberg
Partner Manager
gert.ryberg@competenca.se
www.competenca.se
 
this job portal is powered by CATS