Systemutvecklare Data Warehouse (REF:10928068)

Plats: Sundsvall, Sweden
Datum publiserad: 06-05-2018
Competenca söker Systemutvecklare inom Data Warehouse till Kund i Sundsvall
 
 
Roll: *2 – 3 Systemutvecklare DW
Uppdragsbenämning: Systemutvecklare DW
Antal konsulter som får erbjudas: Tre
Beräknad start och sluttidpunkt: 2018-08-13 - 2019-06-30
Uppdragets omfattning: 40 tim/vecka
Möjlighet för kunden att förlänga t.o.m.: 2020-06-30
Tjänstens omfattning i %: 100%
Geografisk placering: Sundsvall.  
 
*Viss osäkerhet finns på antalet Systemutvecklare DW som kommer att behövas.

Uppdraget

Kunden har behov av att förstärka grupperingen inom Data Warehouse (DW) med erfarna systemutvecklare. Kunden ska vidareutveckla och förvalta de lösningar som finns för informationsförsörjning i DW. I uppdraget ingår att självständigt analysera uppföljningskrav samt att utifrån dessa, och given arkitektur, utveckla ny uppföljning.  
 
Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal hos kunden.
 

Kompetenskrav (ska-krav)

Konsulten ska ha:
  • minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i Data Warehouse,
  • arbetat med ETL-verktyg,
  • arbetat med rapporteringsverktyg Cognos eller liknande,
  • arbetat med Data Warehouse i minst 2 uppdrag under de senaste 6 åren,
  • arbetat med datamodellering för Data Warehouse under de senaste 6 åren,
  • kunna tala och skriva flytande svenska.
Ansökan: Senast 2018-05-13
 
Kontaktperson på Competenca:
Gert Ryberg
Partner Manager
gert.ryberg@competenca.se
www.competenca.se
 
this job portal is powered by CATS