IT-Drifttekniker (REF:11007514)

Plats: Göteborg, Sweden
Datum publiserad: 29-05-2018
Competenca söker en IT-Drifttekniker.

Bakgrund:
Arbeta med IT-drift inom teamet Operativt Center som bemannas 24x7x365. 
Teamet Operativt Center arbetar med Övervakning och åtgärd inom Event processen men fungerar dessutom som andra linje för incidenthantering inom Infrastruktur, exempelvis Windows server, Nätverk, AD, DB, Telefoni och Videoteknik. PC-teknik är däremot en mindre del av detta teams ansvar.  
Teamet har två funktioner, en för dagtidstjänst och en för skiftgående tjänst. Skiftgående tjänst innebär kontinuerlig treskiftsgång.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär 3-skiftstjänst. Inom ramen för uppdraget gäller kvälls-, natt- och helg-arbete enligt schema. Ensamarbete kan förekomma.
I uppdraget arbetar man primärt med drift & övervakning av befintlig infrastruktur, system, tjänster, server, databas och kommunikation. Felsökning och åtgärder kopplat till övervakningslarm eller via ärenden i ärendehanteringssystemet. Man kan vid behov bli delaktig i vårt problemanalysteam där fokus ligger på att penetrera problem och ta fram permanenta lösningar samt dokumentation. I uppdraget ingår även att man är delaktig i patchhantering som sker en gång per månad.
Uppdraget innebär också kontakt, via telefon, med verksamhetens personal utanför ordinarie arbetstid. Under ordinarie arbetstid svarar Service Desk på dessa samtal.

Önskad kompetens:
Vi söker tre konsulter med hög kännedom om IT miljö och som har erfarenhet av att arbeta med drift av Windows Server 2008–2016, MS SQL-server, Citrix, VMware och UNIX. Utöver detta önskar vi också att personerna har erfarenhet av AD, övervakning och larmhantering i OP5, SCOM, och Squared Up.
Vi kommer efter vår urvalsprocess att kalla till personligt möte och fattar efter det beslut.

Krav:
1. Mycket god erfarenhet av komplexa IS/IT-miljöer
2. God erfarenhet av servicedesk/helpdesk-arbete och förståelse och förmåga att tala med verksamhetens användare.
3. God förmåga att kommunicera.
4. Mycket god förmåga och erfarenhet av metodisk felsökningsmetodik.
5. Mycket god erfarenhet av att arbeta med övervakning, larm- och ärendehantering
6. Mycket god erfarenhet att arbeta med Windows server
7. Referenser

Börkrav:
• MS SCOM samt OP5
• ITIL kunskap
• PC-teknik
• Körkort
• Jobbat i offentlig miljö
• Ha god kännedom om incidenthantering

Om uppdraget:
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2018-12-31
Ort: Mölndal
Sista ansökningsdag: 2018-06-12
Omfattning:100 % 34,2 timmar i 3 skift (Vi söker 3 personer)

Kontaktperson på Competenca:
Gert Ryberg
Partner Manager
gert.ryberg@competenca.se
www.competenca.se
 
this job portal is powered by CATS