Lösningsarkitekt (REF:11026744)

Plats: Sundsvall, Sweden
Datum publiserad: 05-06-2018
Lösningsarkitekt
Competenca söker en lösningsarkitekt för kund i Sundsvall.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär att arbeta med att designa IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt
existerande IT-tjänster i myndigheten. Lösningsarkitekten har fokus på att se till att återanvändning av
funktionalitet sker samt att säkerställa att de övergripande strategier och riktlinjer kring standarder och
integration följs i den tekniska arkitekturen.
 
Det innebär även att balansera funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och göra nödvändiga
prioriteringar och kompromisser. Lösningsarkitektens intresseområde är både det aktuella projektets
framgång men också att se till att organisationens övergripande strategier följs samt att lösningen
kommer att bli förvaltningsbar.
 
De konsulter som offereras förväntas besitta djup kunskap inom följande områden:
- Teknisk kunskap om komplex drift och teknik inom IT
- Förmåga att kommunicera med verksamhet, projektens deltagare och dess samarbetspartners samt
tekniska grupperingar
- Kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

Om uppdraget:
Startdatum: 2018-09-01
Slutdatum: 2019-08-31
Ort: Sundsvall
Sista ansökningsdag: 2018-06-13

Kunden har option om förlängning av avropsavtalet 1 gånger, där varje förlängning
avser 12månader. Under förutsättning att ramavtalets giltighetstid har förlängts i samma omfattning.

Kontaktperson på Competenca:
Gert Ryberg
Partner Manager
gert.ryberg@competenca.se
www.competenca.se
 
this job portal is powered by CATS